СУРГАЛТ

Волейболын спортыг сонирогчидод зориулсан нээлттэй хичээл

Сургалтын нэр

Сургалтыг явуулсан дасгалжуулагч

Онлайн хичээл

Давуулалт

“МЗХ сургалтын төв” зөвлөх дасгалжуулагч Ч.Отгонбаяр

Үзэх

Давуулалт

“Тэнүүн огоо” ахлах дасгалжуулагч Ч.Баттөгс

Үзэх

Холбогчийн дасгал сургуулилт

“МЗХ сургалтын төв” зөвлөх дасгалжуулагч Ч.Отгонбаяр

Үзэх

Хамгаалалт

“МЗХ сургалтын төв” зөвлөх дасгалжуулагч Ч.Отгонбаяр

Үзэх

Давуулалтаас ирж буй бөмбөгийг хүлээн авах, дамжуулалт

“МЗХ сургалтын төв” зөвлөх дасгалжуулагч Ч.Отгонбаяр

Үзэх

Довтолгоо

“МЗХ сургалтын төв” зөвлөх дасгалжуулагч Ч.Отгонбаяр

Үзэх

Хаалт

“МЗХ сургалтын төв” зөвлөх дасгалжуулагч Ч.Отгонбаяр

Үзэх

Хамгаалалт

“МЗХ сургалтын төв” зөвлөх дасгалжуулагч Ч.Отгонбаяр

Үзэх

Доороос дамжуулалтын багийн дасгал

“МЗХ сургалтын төв” зөвлөх дасгалжуулагч Ч.Отгонбаяр

Үзэх

Хэрхэн зөв уналт хийх вэ?

“МЗХ сургалтын төв” зөвлөх дасгалжуулагч Ч.Отгонбаяр

Үзэх

Багаар ажиллах дасгалууд

“МЗХ сургалтын төв” зөвлөх дасгалжуулагч Ч.Отгонбаяр

Үзэх

Хэрхэн клубын тамирчин болох вэ? зөвөлгөө

“МЗХ сургалтын төв” зөвлөх дасгалжуулагч Ч.Отгонбаяр

Үзэх

Бие халаалт

“Тэнүүн огоо” ахлах дасгалжуулагч Ч.Баттөгс

Үзэх

Хамгаалалт

“Тэнүүн огоо” ахлах дасгалжуулагч Ч.Баттөгс

Үзэх

Довтолгоо

“Тэнүүн огоо” ахлах дасгалжуулагч Ч.Баттөгс


Үзэх