Дасгалжуулагчын сургалт

Дасгалжуулагчийн сургалт

Монголын Залуучуудын Волейболын Холбооноос зарлагдсан дасгалжуулагчийн сургалт

Сургалтын нэр

Сургалт заах багш

Байршил

Огноо

Үргэлжлэх хугацаа

Хөтөлбөр

Анхан шат

Б. Баясгалан

Олимп хороо

2021-03-20

2 өдөр

Татах

Ахисан шат

Б.Баясгалан

Олимп хороо

2021-04-19

2 өдөр

Татах

ОУ шүүгчийн сургалт

Б.Номин

Олимп хороо

2021-05-01

2 өдөр

Татах