Шүүгчийн сургалт

Шүүгчийн сургалт

Монголын Залуучуудын Волейболын Холбооноос зарлагдсан шүүгчийн сургалт

Сургалтын нэр

Сургалт заах багш

Байршил

Огноо

Үргэлжлэх хугацаа

Хөтөлбөр

Анхан шат

Б. Баясгалан

Олимп хороо

2021-03-15

2 өдөр

Татах

Ахисан шат

Х.Золдэлгэр

Олимп хороо

2021-04-01

2 өдөр

Татах

ОУ шүүгчийн сургалт

Б.Номин

Олимп хороо

2021-04-15

2 өдөр

Татах