2019

2019 оны тэмцээн уралдааны санхүүгийн тайлан

 

Тэмцээн нэр  Нийт баг Эрхийн төлбөр Нийт орлого Нийт зардал Үйл ажилганы зардал Шагналын зардал Тайлан татах 
1    Дээд лиг     12        7,000,000₮   84,000,000₮  200,000,000₮             150,000,000₮       50,000,000₮  

 

Тэмцээн нэр  Нийт баг Эрхийн төлбөр Нийт орлого Нийт зардал Үйл ажилганы зардал Шагналын зардал Тайлан татах 
1  Хөгжлийн лиг      17       1,500,000₮   25,000,000₮  35,000,000₮             10,000,000₮         25,000,000₮  

 

Тэмцээн нэр  Нийт баг Эрхийн төлбөр Нийт орлого Нийт зардал Үйл ажилганы зардал Шагналын зардал Тайлан татах 
1 330 Сумын УАШТ              

 

Тэмцээн нэр  Нийт баг Эрхийн төлбөр Нийт орлого Нийт зардал Үйл ажилганы зардал Шагналын зардал Тайлан татах 
1 21 Аймгийн АШТ              

 

Тэмцээн нэр  Нийт баг Эрхийн төлбөр Нийт орлого Нийт зардал Үйл ажилганы зардал Шагналын зардал Тайлан татах 
1 330 Сумын УАШТ