Live

ТУН УДАХГҮЙ

ЭНЭ ХУУДАС ЗАСВАРТАЙ БАЙНА ТУН УДАХГҮЙ ЗҮГЭЭР БОЛОН ТАНЬ Д САНАЛ ГОМДОЛ БАЙВАЛ ХОЛБОО БАРИА АСУУЖ ЛАВЛАЖ БОЛНО.