ТЭНҮҮН ОГОО ЭМЭГТЭЙ

  • Үүсгэн байгуудсан он: 2021-03-12
  • Багийн эзэн:Ганхуяг
  • Үүсгэн байгуулагч:Ганхуяг
  • Багийн дасгалжуулан тоглогч: Б.Чиньбат
  • Гэрчилгээний дугаар: 455453
  • tenuunogoo@yahoo.com

Багын танил

Сүүлийн үеийн мэдээ

Багын Спонсорууд

Довтолгоо

Багын тоглолт

Хамгаалалт