Хасу-Мегастарс

  • Үүсгэн байгуудсан он: 2009
  • Багийн эзэн:Түмэн- Аюуш
  • Үүсгэн байгуулагч:Түмэн-Аюуш
  • Багийн дасгалжуулан тоглогч: Баатархүрээ
  • Гэрчилгээний дугаар: 123456
  • Megastars@gmail.com

Багын танил

Сүүлийн үеийн мэдээ

Багын Спонсорууд

Баг A - Баг B Тайлбар

Довтолгоо

Багын тоглолт

Хамгаалалт

Онцлох тоглолтууд