ТЭНҮҮН ОГОО

  • Үүсгэн байгуудсан он: 2013
  • Багийн эзэн:Ганхуяг
  • Үүсгэн байгуулагч:Ганхуяг
  • Багийн дасгалжуулан тоглогч: Чинбат
  • Гэрчилгээний дугаар: 123456
  • tenuunogoo@gmail.com

Багын танил

Сүүлийн үеийн мэдээ

Багын Спонсорууд

Баг A - Баг B Тайлбар

Довтолгоо

Багын тоглолт

Хамгаалалт

Онцлох тоглолтууд