Булган

  • Үүсгэн байгуудсан он: 2010
  • Багийн эзэн:Тамир
  • Үүсгэн байгуулагч:Батсүх
  • Багийн дасгалжуулан тоглогч: Ханддорж
  • Гэрчилгээний дугаар:
  • bukgan@gmail.com

Багын танил

Сүүлийн үеийн мэдээ

Багын Спонсорууд

Баг A - Баг B Тайлбар

Довтолгоо

Багын тоглолт

Хамгаалалт

Онцлох тоглолтууд